Det med småt

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Kattecare
Nordre Ryevej 51
4060 Kirke Såby
CVR nr.: 
Telefon: 30260808
E-mail: kontakt@kattecare.dk

Betaling

Betaling skal falde senest 8 dage før opstart. Er der ikke betalt bortfalder aftalen. 

Fortrydelse
Afbestiller du mindre end 7 dage før, får du 50% tilbage af indbetalte beløb.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kontakt@kattecare.dk